Det pågår ett intressant studentlett initiativ som syftar till att bygga en kunskapsbank av rättsinformation, gratis tillgängligt. Närmare bestämt så bygger studenterna upp en databas med kommenterad lagtext, med hänvisning till rättsfall och andra tolkningsdata. Ett lovvärt projekt.

I detaljerna ser jag en del brister – några särskrivningar för mycket – och dessutom tycker jag att det är synd att det inte finns referenser även till litteraturen. Men det fina med sådana här projekt är att innehållet kan modifieras och kompletteras med tiden. Här finns det en bra grund att bygga vidare på.

Se vidare: lagen. nu

Annonser