Den något mekaniska synen på skillnaden mellan snatteri och stöld som utgår från den tillgripna egendomens värde visar sig i ett avgörande från HD idag. Tidigare har schablonmässigt gränsen mellan snatteri och stöld dragits vid 800 kr. Den gränsen är HD beredd att förskjuta uppåt, visar dagens dom. Som finns här. Och som redan rubriksatts i tidningarna:  ”HD-dom kan öka snatteriet” (SvD).

Det verkar väl föga troligt…