Här har vi ett gott exempel på varför vi har meddelarfrihet i svensk rätt och varför det kan finnas anledning att påminna om den litet oftare. Sjukvårdsbiträdet som larmade om rasistiska tongångar på Södertälje sjukhus får inte komma tillbaka till sitt jobb. Sjukvårdslandstingsrådet vill inte kommentera saken, skriver DN.

Kanske borde istället JK få möjligheten att kommentera det hela.

Annonser