En av de utsedda nämndemännen i The Pirate Bay-rättegången i hovrätten jobbar på Spotify. Med tanke på jävsdiskussionen tidigare finns det väl mycket som tyder på att samma debatt kommer att dyka upp igen.

Här har jävsinvändningen ostensivt mer som talar för sig än avseende tingsrättens domare. Att en av domarna är anställd av ett företag som har målsäganden som klient kan påverka intrycket av en domstols opartiskhet. Dessutom så är kostnaden (ekonomiskt, rättsstatsmässigt) för att jäva  ut någon domare ur hovrätten inte lika stor nu, innan förhandlingen. Justice must not only be done, but must also be seen to be done.

Uppdaterat: Jävsinvändning nu framställd av Ifpi.

Annonser