Det var inte så länge sedan, trots allt, som homosexuella aktiviteter straffrättsligt behandlades på samma sätt som tidelag. I båda fallen var det fråga om sexualitet i strid med ”naturens ordning”. (Om detta skriver historikern Jens Rydström i sin intressanta avhandling Sinners and Citizens.) Det var ännu senare som Herbert Hart i sin berömda debatt med Lord Devlin hävdade att ett samhälle inte bör ha rätten att bestämma vad vi får ägna oss åt i sängkammaren – förbud mot friviligt homosexuella aktiviteter var inte acceptabelt menade Hart. Och efterföljande utvekling gav honom rätt.  

Men än idag kan homosexualitet aktualiseras i rättsliga sammanhang. Billy berättar en intressant historia om homosexualitet som ärekränkning. Och den är från vår samtid.

Annonser