Som jag tidigare nämnt några gånger var jag i förra veckan och talade för Domstolsverket och den s.k. mediegruppen. Bakgrunden till satsningen var den s.k. Förtroendeutredningen som gjorts rörande samhällets inställningar till domstolarna. Utredningen mynnade ut i rekommendationer om att domstolarna borde bli bättre på att kommunicera med det omgivande samhället. En modern domare skall inte låsa in sig i ett elfenbenstorn och kommunicera med de underställda genom befallningar. Ansåg utredningen.

I det sammanhanget kan sociala media göra riktig nytta: Genom sådana verktyg kan man på olika sätt motverka den känsla av distans som allmänheten kan uppleva i förhållande till domstolarna. Dessutom finns det andra fördelar med en domarkår som förstår sig på och engagerar sig i sociala nätverk. Av reaktionerna att döma verkade domare och Domstolsverkets personal överlag hålla med.

Idag spärrades min blogg av Domstolsverket såsom otillåten. Inte bara min blogg utan även Jakobs (länk till vänster) och hovrättspresidenten Hirschfeldts blogg har hamnat på censorns lista. (Hur det står till med f.d. justitieministern Bodströms blogg vet jag inte.) Det förbjudna? Bloggen hör till den otillåtna kategorin ”socialt nätverkande”. Mark Klambergs blogg, som länkas här till vänster, har dock sluppit igenom censorns fingrar.

Mot bakgrund av Förtroendeutredningens slutsatser och rent allmänt den misstro som finns mot att domstolarna är slutna elitmiljöer är det här inget annat än förbluffande. Även om det finns vissa möjligheter att ”koppla på” min och andra bloggar genom ett aktivt ingripande av IT-ansvariga på domstolarna så är det naturligtvis i sig anmärkningsvärt att det statliga verket anser att domarnas tillgång till information från det omgivna samhället på detta sätt skall begränsas.

 

Uppdaterat: Några kommentarer finns här, här och här. Och Dagens Juridik skriver om det här.