Adaktusson igår var ett bra program, tycker jag, trots eller kanske snarare tack vare mitt mycket ringa bidrag.

Här kan man se programmet. Några kommentarer finns här och min tidigare artikel på temat finns här.