:

Kulturchefernas försvar för Anna Odell är ett journalistiskt haveri

En anledning till att jobba på en tidning skulle kunna vara att få skriva rubriker. Newsmill har idag en artikel av mig om Odell-historien, bekanta temata för den som läst här, med den fina rubrik ni ser ovan. Perfekt, säger jag.

Annonser