Pointlex berättar om ett mål rörande stämpelskatt i Svea hovrätt. Det skiljaktige hovrättsrådet ansåg majoriteten ägnade sig åt ”ren formaljuridik” och hänvisade till Petris regler.

”Jag kan i sammanhanget inte låta bli att citera Olaus Petri domarrregel nr 9 (införd i vår lagbok, s. CXLI: Det rätt och skäl icke är, det kan icke heller vara lag; för de skäl som lagen haver med sig gillas hon”.

Det här kommer ju inte att göra det lättare för de jurister som ägnar en hel del tid åt att försöka vifta bort rättshaverister som försöker få stöd för sina uppfattningar i strid med lag. (Men det kan det kanske vara värt.)