Att långsam handläggning hos åklagare och domstolar kan vara skadeståndsgrundande vet vi sedan några år sedan. Skattebetalarna får punga ut för detta. Men om handläggningstiden beror på slarv eller felprioriteringar kan det gå värre än så. En åklagare i Norrland dömdes till 40 dagsböter för att ha segat – vi får väl anta att han segade eftersom det ansågs brottslig – i över fyra år. Hårda bud i Mellerud, eller, ja, Umeå. Kanske kan denna princip föras över till andra kategorier?

Poliser? Kommunala bygglovsnämnder? Långsamma doktorander? Jag spånar litet här nu.