Under dagen kommer en artikel på Newsmill, tror jag, om Aftonbladet och tryckfriheten. (Uppdaterad: Här finns artikeln.) Ingressen klipps in nedan.

”Man kan inte be oss att bryta mot grundlagen”, säger statsminister Fredrik Reinfelt med anledning av Israels propåer om att regeringen ska ta avstånd från Aftonbladets artikel. Socialdemokraten Urban Ahlin KU-anmäler Sveriges ambassadör i Tel Aviv eftersom hon skrivit ett pressmeddelande som innehåller ”ett uttalande som innebär ett ingrepp i den svenska tryck- och yttrandefrihetens censurförbud såsom det är uttryckt i tryckfrihetsförordningen”. Journalistförbundets ordförande framhåller att ett regeringsfördömande av Aftonbladet skulle vara ”i strid med grundlagen”. SvD:s Claes Arvidsson varnar för ett ”grundlagsmoras” om den svenska regeringen skulle efterkomma de israeliska kraven. Och Lars Ohly kräver att svenska regeringen tar hem sin ambassadör från Israel ” för att klargöra grunderna i svensk tryckfrihet”. Av tonläget att döma kan man tro att debatten svämmat över av grundlagsbrott eller potentiella grundlagsbrott. Men så är det inte. Det är snarare så att politiker och journalister borde plocka fram tryckfrihetsförordningen och bättra på sina kunskaper om svensk tryckfrihetsrätt innan de beskyller varandra för ”lagbrott”.    

För övrigt funderar jag över Cordelia Edvardssons slutkläm i Svd: ”Min […] fråga är om inte den svenska tryckfriheten missbrukas, då man framställer lösa rykten och anklagelser för de vidrigaste brott som – visserligen obevisade – sanningar. Det är vad Aftonbladets kultursida har ägnat sig åt. Därför kan tidningen inte ta skydd bakom tryckfrihetslagen.” Även denna artikel visar på en märklig glidning mellan vad som är lagligt och vad som är olämplig. TF skyddar många obehagliga yttranden från sanktioner. Varför inte AB?

Bra ledare i NWT.