Clemens Poellinger skriver i SvD om rättegången mot Odell. Han undrar litet över det här med brott och straff. Så här avslutar han:

”Vad är syftet med åtalet? Att skapa prejudikat så att inte svensexor, möhippor eller andra practical jokers får för sig att simulera psykbryt? Att en annan konstelev skulle ta sig för något liknande är ingen risk inom överskådlig tid. Idén är så att säga använd.”

Efter att ha läst dessa intellektuella funderingar kring rättsväsendets funktioner finns det ingen annan utväg för juristen än att, som man säger, ta helg. Jag loggar ut med denna video om straffrättens mest långtgående påföljd.

Annonser