Jag har några kommentarer kring det s.k. principalansvaret i dagens SvD, med anledning av Anna Odell-rättegången.

Annonser