Nästa vecka skall jag tala om nya medier och juridik på en konferens som Domstolsverket arrangerat för domare. Här hade jag tänkt att ta upp en del allmänna saker om relationen mellan juridiken och juristernas värld å ena sidan och media och nya media å andra sidan. Utifrån mitt juristperspektiv så tänkte jag mig också försöka ge några tips i all enkelhet på hur man kan agera reaktivt om man hamnar i kommunikationsproblem. (Sök hjälp!) Och ge exempel på hur man inte bör agera. Men också på hur man proaktivt kan försöka förhindra problem och kanske till och med kan lära sig att uppskatta vissa sidor (som den här sidan!) av bevakande och kommenterande media. 

Någon mediestrategi i egentlig mening kommer jag inte att erbjuda eftersom jag inte är mediestrateg eller pr-konsult. Men några goda tips och framför allt illustrationer finns i denna postning av krishanteringsexperten Paula. Som visar att journalister ofta är lika rådvilla som juristerna när det börjar blåsa kallt.

Annonser