Niclas polemiserar litet milt mot min uppfattning om lekmannadomare. Intressant – även om jag som jurist är litet särskilt skeptisk mot den här typen av analyser av juridik som inte delvis utgår från juridiska perspektiv. Vad som är ett ”korrekt” beslut beror ju delvis på vilket paradigm man utgår från. Ett beslut som friar en skyldig kan ju mycket väl vara korrekt, till exempel.

Men se själv.

Annonser