Nu när hösten närmar sig och vardagen börja ta fart igen finns det anledning att göra litet reklam i egen sak. Jag håller tämligen ofta kurser eller seminarier på advokatbyråer inom mina ämnesområden. Mina kursutvärderingar brukar ligga i toppskiktet och utan att darra på manchetten – om jag hade haft någon, det har jag inte – så kan jag nog påstå att jag hör till de främsta, och minst traditionella, föreläsarna inom mina ämnesfält.  

Inför hösten har jag dessutom tagit fram några särskilda program som framför allt tar sikte på heldagskurser på advokatbyråer men som också kan ges i form av lunchseminarieserier. Undervisningen är tänkt att kunna tas upp i redovisningen till Advokatsamfundet rörande utbildningskravet. De heldagskurser som ges är:

1: Kommersiell skadeståndsrätt (mellan 7-8 timmar beroende på specifikt upplägg).

2: Skadestånd i brottmål.  (Mellan 7-8 timmar beroende på specifikt upplägg.)

3: Kreativ förmögenhetsrätt. (Som tar upp ”nya” argument i förmögenhetsrätten, såsom obehörig vinst-argument, rättighetsargument och komparativrättsliga argument, ca 7 timmar.)

4: Skadeståndsrättens europeisering. (Som tar upp konventionsbaserade skadestånd, diskrimineringsskadeståndsrätt och vissa andra aspekter, ca 7-8 timmar.)

Dessutom finns färdiga upplägg för ett antal halvdagskurser, särskilt i allmän skadeståndsrätt, t.ex. rörande kränkning; förtal och informationsansvar; skadeståndsbegränsning och skadeförebyggande; obehörig vinst-rätt; samt vissa andra ämnen.

Ovanstående heldagskurser kan även delas upp på flera tillfällen. 

Ett särskilt upplägg som jag nu kört på ganska många advokatbyråer är lunchseminarier kring mer allmänna ämnen, som skall kunna vara av intressen för jurister som kanske arbetar vid helt olika avdelningar på byrån. I den formen har jag hållit seminarier under temat ”allmänna rättsprinciper” och kring skadeståndsrättsliga och förmögenhetsrättsliga grundbegrepp.  Lunchseminarierna hålles direkt på byrån – även om jag kan skaffa en lokal om det behövs – för att minska spilltiden för deltagarna.

Priserna beror på hur många som kommer och på vilken ort jag skall infinna mig (jag gör detta även utanför Stockholm, men framför allt som halv- eller heldagskurser). (Tänk dock på att samfundet kan ställa vissa krav på ett minimiantal av deltagare.) 

Låter det intressant? Skicka ett e-mail till marten@schultzjuridik.se för mer info och prisuppskattning.