När jag studerade rättsekonomi i USA – vi har alla våra ungdomssynder – så hade jag en karismatisk lärare som hette Rowley. Rowley var Locke-anhängare och libertariansk ekonom av österrikiskt snitt. Han framhöll flera gånger att om det hade funnits någon rättvisa i världen så hade Amerikas främste jurist för länge sedan utsetts till USA:s Supreme Court men att det ommöjliggjordes av politiskt käbbel och mygel. USA:s främste jurist enligt Rowley var professor Richard Epstein.  Och anledningen till att jag nämner det är att Epstein kommer till Sverige för att hålla föredrag i augusti. Missa inte att gå om du får en inbjudan.