En ny undersökning om hot och påtryckningar mot rättsväsendets aktörer presenterades idag. Det är BRÅ som ligger bakom. Särskilt åklagarna befinner sig i skottgluggen, visar det sig. När en av BRÅ:s anställda presenterade utredningen i morgonens nyhetsprogram talade hon om de mer subtila hot som kan förekomma. ”Det brukar gå illa för de som intresserar sig för mig…” Sådana saker. Men jag blev litet orolig när hon i det sammanhanget också tar upp en ”obehaglig blick”. Om det senare kvalificerar in i hotbilden enligt den enkät som ligger till grund för omdömet så blir statistiken inte lika intressant. Det kan dock vara förflugna ord i teveintervjun – av BRÅ:s hemsida får man intryck av att det är rejäla hot som tagits upp.

Annons