Jag har sett några avsnitt av den nya polisserien Southland. Den vill nog vara en Spanarna på Hill Street för 2000-talet och lyckas ganska bra med sin realistiska framtoning och någorlunda trovärdiga dialog. En sak som är genomgående i de första avsnitten är hur polisen mer eller mindre givit upp hoppet om att hitta människor som vill vittna när brott begås i de mindre flashiga delarna av staden. Det finns ingen som vill vittna eftersom samhället inte kan skydda sina vittnen. Om de klarar sig till rättegång – vilket de många gånger inte gör – så klarar de sig i vart fall inte efteråt. Alla vet det. Så ingen har sett någonting, någonsin, och polisen vet att ingen kommer att ha sett någonting, någonsin. Så kan en rättssamhällets kapitulation se ut.  

Så det här är inte okej. Ett vittne attackerades och misshandlades allvarligt i samband med en rättegång. Problemet är större än just denna misshandel. För det här kan hända lite när som helst. De flesta rättegångar är inte som målen mot personer ur MC-gäng. De flesta rättegångar omgärdas av en begränsad säkerhetapparat. Den som väntar utanför en tingsrätt för att attackera ett vittne eller en målsägande skulle sällan uppmärksammas och det kan många gånger ta tid innan det finns vakter på plats. Säkerheten är således ofta bristfällig.

Det är dock inte så lätt att säga hur sådana problem skall åtgärdas. Det finns knappast resurser till att sätta en vakt på varje vittne. Men en sak kan göras: Övergrepp i rättssak bör bedömas som ett oerhört allvarligt brott. Så är det redan idag – men kanske finns det anledning att skruva upp strafflatituderna än mer här. Att misshandla ett vittne är potentiellt att skrämma bort framtida vittnen. Och utan vittnen vittrar rättsstaten.

Annons