Stockholms tingsrätt uttalar sig i jävsfrågan i TPB-målet. Föga överraskande anser tingsrätten inte att ordföranden var jävig genom sitt medlemskap i de omdiskuterade föreningarna. Hovrätten skall pröva frågan också men min gissning – och nu avviker jag från min annars allmänt omhuldade princip att inte uttala mig i sak i ännu inte avgjorda frågor – att hovrätten inte kommer att göra någon annan bedömning.

Men mer intressant är att lagmannen ”med kraft” framhåller att det inte fanns några speciella överväganden bakom tillsättandet av domaren i målet. Ordföranden utsågs enligt vanliga rutiner. Inte för att det torde påverka de mer onyanserade rösterna bland kritikerna som utgår från att alla i rättsväsendet konspirerar – men litet mer sansade bedömare borde finna uppgiften lugnande. 

Så kan vi nu en gång för alla lägga den här skitsaken åt sidan och istället ägna tiden åt de viktiga sakerna, nämligen målet i sig, den upphovsrättsliga inramningen och de rättspolitiska frågeställningarna.

Annons