Regeringen funderar nu över om tvångsgifte skall förbjudas. Det är väl på tiden. Att det fram tills 2009 varit tillåtet att tvinga in en människa i en livslång relation med någon hon inte vill ha en relation med – och en relation som därtill har konsekvenser för individens möjligheter och rättigheter att äga egendom, att bygga sitt eget liv, att förverkliga sig själv som hon själv vill – är direkt obegripligt.

Avskaffandet av dispensen för barnäktenskap är en bra början. Kriminaliserandet av arrangerade äktenskap för äldre barn är också ett gott förslag. Och när ni ändå håller på: Det är dags att ta sig en funderare kring om hemgiften hör hemma i en modern äktenskapsrätt.

Annonser