Jag har inte mycket till övers för tv-licenssystemet. Om man skall ha public service och den skall finansieras genom en tvångsavgift som inte hänger samman med konsumtionen av public service borde finansieringen ske via skattsedeln. Men jag har missat en dimension i tv-licensen. Den ger ju upphov till humor och cynisk glädje. Som här.

Det är som Letterman brukar säga: There’s comedy out there, you just have to look for it.