Phillip Morris-målet, det kanske mest kända tobaksmålet som pågått i mer än tio år, kom till sin slutstation för någon vecka sedan då den USA:s Supreme Court underkände tobaksbolagets talan såsom ”improvidently granted”.

Här finns en sammanfattning.