Åklagaren Mikael Hammarstrand har fått rubriker i pressen. (SvD, DN, Dagens Medicin) Hans uttalande om att han utan tvekan skulle åtala personer som skriver ut p-piller till barn under femton för medhjälp till våldtäkt är säljande. Men det är naturligtvis helt orimligt. (”Helt obegripligt”, säger Silbersky.)

De nya reglerna i brottsbalken innebär att samlag med personer under 15 år definitionsmässigt är att anse som våldtäkt. Om en fjortonårig pojke har samlag med en 16-årig flicka så är alltså pojken offer för brottet våldtäkt, oavsett vad han själv kan ha haft för uppfattning om det inträffade. Om detta kan man ha åsikter men så är nu regeln.

Åklagarens argument är att p-piller som skrivs ut till den som enligt lagen definitionsmässigt är ett brottsoffer främjar brott. Men så är det naturligtvis inte, i alla fall inte generellt. Det är helt bakvänt resonerat. Den som skriver ut p-piller må vara offrets medhjälpare men det gör inte läkaren eller barnmorskan till gärningsmannens medhjälpare. Att sälja skyddsvästar till ordningsvakter är inte medhjälp till mordförsök om någon sedan skjuter ordningsvakten.

Men det innebär nog inte att det är riskfritt att skriva ut p-piller. Om barnmorskan X skriver ut p-piller till en 19-årig flicka som X vet har en relation med en 14-årig pojke så kan det vara brottsligt. Men den svepande beskrivning av medhjälpsbrott som Hammarstrand tillskrivs har knappast täckning i lagen. Men oskuldspresumtionen gäller även här. Han är säkert felciterad.

Våldtäktsregeln rörande barn må ha sina brister, men det här utfallet mot regeln påvisar knappast dessa brister.

**

Socialstyrelsen kommenterar åklagarens uttalanden via en talesperson som är kritisk mot inställningen.  Talespersonen är tydlig med att framhålla att han inte kan överpröva de rättsliga processerna. På fråga från journalisten om inte Socialstyrelsens uppfattning i frågan skulle tillmätas ”stor betydelse” om ett fall som detta skulle prövas i domstol svarade emellertid talespersonen att ”Jo, det är klart att det gör.” Men det hoppas jag verkligen att det inte gör. Hur en myndighet tolkar rättsreglerna skall inte rimligtvis påverka en domstols bedömning och om den gör det så är det i vart fall inte lämpligt.

Läs även Jakobs synpunkter.

Annonser