När upphovsrätten diskuteras i media så är det idag framför allt avvägningen mellan integritetsskydd och upphovsrätten som står i fokus. Proportionaliteten i de åtgärder som vidtagits i vissa länder för att skydda upphovsrättsinnehavare kan ibland ifrågasättas. Den franska lösningen, att stänga av fildelare från Internet, är rent förskräcklig. Tillgången till Internet är idag ett grundläggande intresse, viktigare för många än tillgång till telefon och teve. Vissa människor har ju stora delar av sina sociala liv på Internet. Det kan man inte bara stänga människor ute ifrån, även om de begått brott.

I vilket fall. Idag kom ett avgörande från Högsta domstolen rörande en annan typ av upphovsrättsfrågor. Frågan i HD:s avgörande var om ficklampan Mini MagLite var upphovsrättsligt skyddad. Det var den, till fördel för företaget Mag Instrument och till nackdel för IKEA.

**

Uppdatering: Den franska ”lösningen” fick oväntad backning i nationalförsamlingen, läser jag nu. Än finns det litet liv i det franska rättighetsliket, tydligen.

Annonser