Idag träder de förändringar som föranletts av det immaterialrättsliga sanktionsdirektivet i kraft. (DN, SvD. Illustrativ beskrivning i DN.) Redan nu kan man notera att upphovsrättsorganisationer kommer att försöka använda lagen som ett avskräckande instrument: De första fildelningsfallen kommer inom kort att överlämnas till domstolarna, säger Ifpis företrädare. Och Antipiratbyrån låter som en nytillträdd sheriff i en västernfilm: ”Vi skall upprätthålla lagen”.

Det är nog just som ett avskräckande instrument lagändringarna kan göra mest nytta för upphovsrättsföretagen och rättighetsinnehavarna. Det är nog ingen långsökt gissning att antalet nedladdningar kommer att minska i det korta perspektivet. Framför allt är det radhussvensken som kommer att bli försiktigare. Mer avancerade fildelare kommer nog inte bry sig så mycket – det finns olika möjligheter att undgå insyn för den som är insatt. Opinionen verkar företagen dock inte ha med sig, att döma av hur ex. Expressen sätter sina rubriker. Vapenskramlet kan mycket väl visa sig kontraproduktivt i förlängningen.

Ur ett rättsligt perspektiv är det viktigt att framhålla att det fortfarande bara är den som gör sig skyldig till själva brottet som skall kunna hållas ansvarig. Föräldrar är inte ansvariga för sina barns fildelande. (Även om det kanske kan ändras om det förslag till ett strikt skadeståndsansvar för föräldrar avseende barns skadevållande som nu utreds leder till lagstiftning.) Bevisbördan ligger dessutom alltid på rättighetsinnehavarna (alternativt åklagaren om det är ett brottmål).

The Pirate Bay firar in Ipred med ett aprilskämt.

Annonser