Varför skulle egentligen Elmehagen betala tillbaka? Antingen har han vilselett styrelsen och då finns det en rättslig grund för återbetalning. Eller så har han inte gjort det och då finns det inte en rättslig grund för återbetalning (men kanske för den ärekränkning som i sådana fall Elmehagen utsatts för genom att utpekas som en fuskare). Tertium non datur.

Och jag har svårt att se att det finns någon större skillnad mellan det moraliska och det rättsliga förhållningssättet. Om alltför mycket pengar utgått efter att styrelsen beslutat om det på ett tillräckligt gott underlag ligger ansvaret hos styrelsen. Om det skett efter ett bedrägeri eller liknande så ligger ansvaret hos Elmehagen.

Jakobs inlägg är härvid obligatorisk läsning: Här och här.