SLU fälls efter att ha ställt upp lotterier som antagningsmetod till en utbildning, med innebörden att kvinnor behandlades sämre än män. Det är inte så överraskande i ljuset av den tidigare domen från HD rörande diskriminerande antagning till juristutbildningen. Dyrt blev det för skattebetalarna eftersom det var många skadelidande. De drabbade blir dock knappast fullt kompenserade av sina 35 000 kr: Utbildningsplatsen gick ju ändå förlorad.

Se dagens SvD-ledare.