Redan innan jul anade man att den ekonomiska krisen skulle påverka även advokatbyråerna när vissa byråer började friställa administrativ personal. Advokaterna och de biträdande juristerna satt dock kvar. Diskussionen bland jurister var att det kan påverka varumärket negativt på lång sikt om advokater sägs upp och att uppsägningar bland juristerna ses som en sista utväg.

I Dagens Juridik läser jag nu att en stor advokatbyrå säger upp tre av juristerna. Är det kris så är det. Inte så konstigt i sig. Men det är litet förvånande att se hur byrån väljer att kommunicera händelsen. Det är som om det var 1988. Det är en aning demoraliserande. Jag brukar nämligen hävda för vänner som arbetar med kommunikation – som journalister eller på PR-byrå – att advokatkåren har förändrats, att man lärt sig både att kommunicera och att sälja, att man insett att det kan vara dyrköpta besparingar att inte ta hjälp av kommunikationsexpertis och HR-personal. Konservatismen har ersatts av modernt marknadstänkande på de stora byråerna, påstår jag. 

I krisen bleknar den framsynta bilden.

På den nu aktuella byråns hemsida finns det ingen information alls om förändringarna. Inte ett ljud. Informationshanteringen är överlämnad till skvaller och nyhetsbreven som – face it – nog också bidrar till skvaller. Och uttalandet från Stockholmskontorets VD låter inte som andra företagsledningar brukar låta när personal sägs upp. Faktum är att det låter direkt kallsinnigt: ”- Anställningarna avslutas relativt omgående. Eftersom vi har en övertalighet så har vi inget intresse av att de går kvar hos oss en längre tid. De avslutar det de arbetar med och är därefter arbetsbefriade.” Var finns kärleken i det uttalandet?

I praktiken är det kanske den internationella byråns centrala ledning som dragit åt svångremmen. I ett sådant läge finns det alltid risker – särskilt för de senast anställda. Man kan inte krama vatten ur en sten. (Eller, ibland kan man faktiskt krama vatten ur en sten. But that’s not important right now.) Men den konservativa inställningen till hur man talar med och om människor behöver nog ses över. Att snåla in på marknadskommunikationen blir i förlängningen dyrköpta besparingar.

(Nej, jag har inte fått betalt av pr- eller krishanteringsexperterna för att säga detta.)