Det är preskriberat, sedan länge nu. Jag erkänner. Det är jag som var Rebel. Inte bara Rebel. Ibland var jag även Nic (som i ”Nickname”). Ibland var jag en Dust Art Brother (DAB). Mina idoler var Futura 2000 och Bill Blass. Men det var alltså länge sedan. Inga taggar eller throw-ups från mig på många år.

Jag har alltså rätt stor sympati för graffiti som ungdomlig kreativ yttring. Men jag har också förståelse för att de vars egendom förstörs/utsmyckas av taggar och andra reagerar. Som i diskussionen med Konstfackeleven NUGs verk. (Här en uppföljning.) Det är som Billgren sade: Visst är det konst men det betyder inte att det inte är straffbart.

Att den klottrande sprayaren och hans filmare är ansvariga är nog klart. Men kan Konstfack hållas ansvarigt för konstverket? Till att börja med kan enbart människor hållas straffrättsligt ansvariga. När det gäller Konstfacks ansvar är det alltså enbart det civilrättsliga ansvaret som är aktuellt. Och det är en intressant ansvarsfråga. Skadeståndsrättsligt finns det särskilda regler – s.k. principalansvar – som ibland gör en skola ansvariga på ett sätt liknande arbetsgivare för elevers skadevållande. Dessutom kan skolan ansvara för egen vårdslöshet.

Men den roligaste omständigheten är den som avslöjades alldeles nyligen. Att studenten som tydligen inte gick på någon undervisning fick en The Shining-uppsats med två sidor text ”blabla” godkänd. Examinationen kan ha gått fel till säger Konstfack nu.

No shit.