Mycket om Europakonventionen för mig just nu. I kommande numret av politiska tidskriften NEO skriver jag om ”den tysta revolutionen” – den revolutionerande utvecklingen av en rättighetsdiskurs inom ramen för skadeståndsrätten. Och nu fick jag dessutom reda på att min uppsats Rights By Torts blivit antagen till kommande nummer av European Review of Private Law. Nu väntar vi bara på HD:s avgörande i frågan om Europakonventionen även är en skadeståndsrättslig normkälla vid överträdelser av kommuner.