Ibland skall nog även mördare kunna bli läkare, om de avtjänat sitt straff. Om de är lämpliga förstås.

Kan en dömd mördare vara lämplig? Det måste väl var möjligt. Lämpligheten skall bedömas utifrån nu och framtid, inte efter dåtid.

Hur länge skall man annars vara bannlyst från arbeten?

Och vilka brott skall ge yrkesförbud?

Vilka yrken skall vi börja stänga av människor från?

Jakob skriver mycket bättre om det här.