Vad krävs för att vara sanningsenlig? Många gånger räcker det inte med att säga saker som inte är falska. Ibland kan även underlåtenheten att säga något vara en lögn. ”Att säga sanningen och att intet förtiga”.

Årets första drev är i full rullning. Liza Marklund är i skottgluggen. Kanske är det välförtjänt. Kanske fiskar hon i grumliga vatten. Det verkar vara så: Marklund tycks ha överdrivit sin ”sanna historia” i sin bok Gömda för att få ”mannen med de mörka ögonen” att framstå som mer diabolisk än vad han var. Samtidigt är det svårt att känna alltför stor empati med en person som trots allt är dömd för kvinnofridskränkning.

Det är däremot lättare att engagera sig i den dubbelmoral som Marklund ådagalägger i sitt svar på kritiken, om nu det som sagts i debatten stämmer. ”Mannen med de mörka ögonen” är inte bara en dömd brottsling utan också ett brottsoffer. Och inte bara är han brottsoffer han har dessutom utsatts för ett mycket allvarligt brott, nämligen grov misshandel. Det är inget att förminska. Eller förtiga.

Annonser