Jag ogillar att behöva säga det, eftersom jag ofta är examinator på universitetet och gärna slipper den stress det skulle innebära, men det ligger något i tanken på att det skall gå att överklaga betyg. Examination och betygstilldelning utgör mycket riktigt myndighetsutövning. Det har betydelse för framtiden. Det måste finnas möjligheter att rätta till felaktigheter.

När det gäller omyndiga är det dock rimligt att kräva att överklagande enbart kan ske av vårdnadshavare.

**

Se härom även Jakob.