Tidningarna rapporterar idag om kostnaderna för IT-bolaget att genomföra de åtgärder som krävs av ex. de – vilket kan vara värt att komma ihåg – genomröstade FRA-lagstiftningarna. Kostnaderna kommer naturligtvis att föras över på kunderna och de förväntas bli ganska kännbara.

Men kostnaderna för detta borde naturligtvis inte tas av vare sig bolagen eller konsumenterna utan av skattebetalarna. Detta är en åtgärd som företagen tvingas utföra. Det är ett intrång i företagens fredade äganderätt (skyddad tydligt i art. 1 av Europakonventionens första protokoll). Kostnaden för detta borde tas av staten.

**

Nya spännande böcker på temat integritet och yttrandefrihet i IT-samhället har publicerats. Anders R Olsson presenterar några av sina i boken ”Att stänga det öppna samhället” framförda teser här. Och Oscar Schwartz följer upp sin pamflett om ”Bodström-samhället” med en ny pamflett som man hittar – gratis som pdf. – här.