Sitter med SOU 2008:79, Revisorers skadeståndsansvar, och skall skriva ett remissyttrande vad det lider. Två viktiga förändringar föreslås. Revisorns ansvar görs subsidiärt i förhållande till styrelse och VD. Ett tak införs på revisorns skadeståndsskyldighet, 100 miljoner kronor. Bakgrunden är att revisionsbyråerna har svårt att köpa ansvarsförsäkringsskydd eftersom försäkringsbolagen anser att riskerna är för stora.

Någon som har synpunkter på detta? Mejla gärna eller skriv i kommentarsfältet. Själv kan jag säga att jag intuitivt är skeptisk mot båda förslagen, särskilt taket. Men jag skall nagelfara förslaget innan jag skriver något.