Nämndemannainstitutets vara eller icke-vara engagerar. Min inställning finns redgogjord för här och här. För den som är intresserad av en djupare diskussion i frågan kan jag tipsa om nedanstående arrangemang. Deltagare är utöver nedan nämnda Alhem även Maria Abrahamsson (SvD) och riksdagsledamoten Paul Lappalainen (c). Det kostar femtio spänn men det är det väl värt – det här handlar ju om rättsstaten. Typ.

Nämndemannainstitutet – vara eller icke vara? 

Internationella Juristkommissionen ordnar ett samtal om nämndemännens roll i Sveriges domstolar. Med utgångspunkt i det uppmärksammade Arboga-målet ger vi oss in i de svåra, men avgörande, frågorna kring utformningen av det svenska rättssystemet.

Hur rimligt är deltagandet av oskolade politiker i domstolarna? Vad skulle alternativet kunna vara till nuvarande system? Om institutet kvarstår, vilket inflytande bör i sådana fall nämndemännen ges?

Missa inte möjligheten att ta del av en av de viktigaste debatterna som ges i dagsläget om det svenska rättssamhället.

 

Moderator: Sven-Erik Alhem, Expertkommentator och f.d. Riksåklagare

Plats:       Södra Teatern, Mosebacke Torg 1-3, Stockholm.

Datum   11 December

Tid:         19.00