För en månad sedan eller så kom den första HD-domen om skadestånd för diskriminering som hade sitt ursprung i det kända ”experimentet” av krogköer som ett antal personer, bland annat studenter vid juristutbildningen, utförde. Domen är intressant och svårtolkad för framtiden. Ersättning utgick enbart med 5000 kronor med hänvisning bl.a. till att de diskriminerade personerna inte nekades något de faktiskt ville ha – kränkningen blev mindre allvarlig med hänsyn till omständigheterna (att det var just ett slags experiment).  

Om detta kan man ha åsikter, har det visat sig, och en hel del sådana åsikter har redan hörts. ”Varför skall den som diskriminerar tjäna på att det föreligger okända faktorer på den skadelidandes sida?”, sade någon. I vanliga fall hade den invändningen fallit platt på det faktum att skadeståndsrätten inte i allmänhet intresserar sig för vad den ansvariga tjänat eller inte, utan skadeståndsrätten bryr sig bara om skadans storlek. Men i kränkningsfallen stämmer inte det och invändningen blir därmed mer relevant.

I vilket fall: Nu har den första uppföljaren från en underrätt kommit. En HIV-smittad person fick inte gå en kurs, men han verkar inte egentligen velat gå kursen utan skulle bara testa. 10000 kr var vitsordat och utdömdes.

Mer om rättsfallet finns här med några lama kommentarer från mig.