I dagens SvD skriver en f.d. redaktör om hur PO valt att reagera på att en journalist lagt ut ett bandat hot riktat mot honom själv på Internet. Enligt författaren har PO reagerat med att inta en kritisk hållning, inte till den som genom hot försökte påverka journalisten utan istället mot journalisten själv. Om detta stämmer är det häpnadsväckande. Tydligen har hotet uppfattats som så allvarligt att den hotande personen åtalats. Hur i ett sådant läge den journalist som exponerar för allmänheten hur möjligt kriminella personer försöker påverka journalisten i sitt arbete kan klandras är obegripligt.

Det verkar som om den nuvarande PO har en agenda som är svår att förstå. Tidigare så skrev jag om Stenius när hon publikt applåderade att en skrivande röst tystats: ”Stenius har uppenbarligen en annorlunda inställning till sitt uppdrag än tidigare ombudsmän. Hon tycks ha tagit på sig rollen som tolkare av den allmänna moralens krav.” Så tycks det vara även här.