Efter att den eftersökta kvinnan i Norrbotten hittats död har nu förundersökningens medielogik 1A återigen satt in. Någon tycks ha läckt hemlig information ur förundersökningen. Informationen har publicerats. Den är potentiellt skadlig för utredningen och den misstänktes situation. Den misstänktes advokat JO-anmäler. Och det finns naturligtvis inget som någon i det rådande läget kan göra åt det hela.

Meddelarfriheten ger polisen en öppen rätt att missköta sitt uppdrag. Under grundlagens skydd kan poliser (och åklagare, men det tror jag är mindre vanligt förekommande) bryta mot sekretess. Poliser kan utan risker läcka ur förundersökningar till tidningarna även om uppgifterna är hemliga, även om det skadar utredningarna. De kan som det ser ut nu till och med göra det mot betalning. Förmodligen.

Rättsläget är otillfredsställande.

För övrigt är det intressant att Sveriges främsta expert på meddelarfrihetsfrågor numer är JO.