Ägnar man stora delar av sin arbetstid åt att läsa rättsfall så blir man snart ganska luttrad. Det är svårt att tänka ut den ondska eller illvillighet som inte finns representerad i Nytt Juridiskt Arkiv eller Rättsfall från hovrätterna.

Men det här, som Dagens Juridik rapporterar om, det var bara så himla lumpet: Falu tingsrätt dömde ett föräldrapar till vardera tio månaders fängelse för grov förskingring och grovt bedrägeri för att de under fem och ett halvt år uppburit mellan 6 000 och 7 000 kronor i månaden för sonens förtidspension