I morse diskuterade jag i TV4 skadestånd till anhöriga med anledning av den dom som faller idag mot barnamördaren Anders Eklund. (Svd). Frågan är om det finns anledning att döma ut högre belopp än de 50 000 kronor som schablonmäsigt utgår till anhöriga i fall som dessa. Jag försökte framhålla det, som jag brukar framhålla, när det gäller ideella skadestånd, nämligen att det finns skäl att vara försiktig med att höja skadeståndsnivåerna innan man gjort klart för sig vad det finns för principer – eller bör finnas för principer – som styr ersättningens bestämmande. Vad tjänar det för syften att döma ut 50 000 kr, 200 000 kr, eller 2000 miljoner kr?

Det här är en viktig sak, även i fall så hemska som detta. (Kanske särskilt i fall som är så hemska som detta.) Juridiken måste vara principiell. Skadeståndsrätten måste vara principstyrd. Det får vi inte rucka på. Att lämna över till domstolarna att skönsmässigt bestämma skadestånd, utan att ta ställning till vad syftet med skadeståndet är och hur ersättningen skall kunna främja det syftet, är inte en möjlighet i en rättsstat.

Nota bene: Det här är inte en ersättning för kränkning utan för den psykiska skada som de anhöriga presumeras ha drabbats av. Anhöriga drabbas fruktansvärt hårt när någon närstående dödats. Men det nu yrkade beloppet motsvarar 400 % den ersättning som rättsordningen brukar medge som schablonmässig ersättning. Det framstår som svårt för en domstol att finna, utan utredning om de anhörigas särskilda situation, att en anhörig i ett mordfall schablonmässigt skall anses fyra gånger mer drabbat än en anhörig i ett annat mordfall. Kanske är schablonen för snål – men då är den för snål överlag.

En annan sak. Det verkar tas för givet att ersättningarna i svensk rätt är låga. Jag undrar om det verkligen stämmer, om man jämför alla rättssystemets ersättningslösningar. Att jämföra domstolsutdömda skadeståndettill anhöriga mellan Sverige, Tyskland och Kalifornien är ju helt ointressant om man inte samtidigt beaktar andra ersättningslösningar och skillnader i synsättet på skadeståndets funktioner.

**

Domen har nu kommit. Livstids fängelse (DN, Svd). Skadeståndsdomen har ännu inte tydligt rapporterats i pressen. Några kommentarer kring skadeståndet finns härhär och här.