Numer används ordet kränkning vid minsta lilla motgång, har det hävdats i juridiska sammanhang. Av denna rubrik att döma så stämmer onekligen karakteristiken.

(Tack Fredrik, för tips.)