En ny dom från HD utreder förhållandet mellan rånbrottet och stöld. Tjuven slog till den vakt som försökte gripa honom efter att han lämnat butiken med DVD-skivor gömda under jackan. Därmed ansågs hans agerande hamnat inom ramen för (det mycket allvarliga) rånbrottet.

Två justitieråd skiljaktiga. Domen finns här.

Annons