Idag kom en principiellt intressant dom i från Högsta domstolen: Knarklangaren hade blivit bestulen på pengar som intjänats genom att sälja narkotika och ville ha skadestånd. Frågan var om det faktum att pengarna intjänats genom brottsliga handlingar skulle medföra att han inte hade rätt till ersättning, att domstolen skulle anse att knarklangaren ”inte förtjänade rättsordningens skydd”. HD konstaterade att det inte fanns skäl att exkludera den skadelidande från skadeståndsrättens skyddsregler i fall som dessa och utdömde skadestånd. Bra, tycker jag, som hävdat just det i en artikel i Svensk juristtidning från förra året.  

Ingen av tidningarna har skrivit om målet. Konstigt. Det här är ju oerhört intressant!

Annonser