Det här är ett intressant initiativ i de olika reaktionerna på FRA-lagen: Kanske strider lagen i dess tilltänkta tillämpning mot EG-rättens regler om fri rörlighet. (Se här, här och här). Det här var nog en invändning som inte riksdagen såg komma, i alla fall togs den inte på allvar såvitt jag kan se. Det här är en relevant invändnign mot lagen, som jag ser det.

Här finns för övrigt den bästa förklaringen av lagens implikationer som jag läst (i alla fall som jag förstått något av): Klamberg.