JO kritiserar igen utdragna brottsutredningar men denna gång är det åklagarna som står främst i fokus. Polisens verksamhet karakteriserades tidigare i år som ”Vilda västern” medan åklagarnas långsamhet förutom bristande resurser beror på ”personliga tillkortakommanden, bristande kompetens och utbildning hos utredningspersonal, felprioriteringar och svårigheter att rekrytera nya medarbetare ”.

Hårda bud i Mellerud, som vi sade i Värmland. Det riktigt sorgliga – för det är verkligen sorgliga berättelser bakom många av de fall som ligger och samlar damm – i den här historien är att larmrapporterna ramlat in litet av och till under de senaste tio åren, utan att några kraftfulla försök till förbättringar skett. (Möjligen med undantag för satsningen på fler poliser – om nu det har varit en god investering.) En stor utvärdering av om de stora omläggningarna av (besparingarna inom) domstols-, åklagar-, och polisväsendet som gjordes på 1990-talet borde kanske utföras. Jag skulle bli förvånad om en sådan utvärdering inte rekommenderade en återställning och ytterligare resurser till rättsväsendet. Det kan i vilket fall bli dyrt för staten att inte verka för en ökad genomströmning i brottmålen.

Annonser