Statsministern uttrycker sig villig att lyssna på kritiken och förbättra integritetsskyddet vad gäller FRA-lagen. Det låter ju bra. Han upprepar även att spaningen enbart syftar till att kartlägga yttre hot mot riket och dess intressen. Det låter ju också bra.

Men om det är det som är syftet: Varför då helt enkelt inte skriva in i lagen att det är förbjudet att spana på svenskar och att ingen information från en svensk avsändare någonsin får underkastas FRA:s automatiserade granskning? De syften som ligger bakom lagen enligt statsministern kan uppnås samtidigt som det finns en legal garanti för att information från svenska avsändare aldrig hamnar i myndighetens nät.

Därtill behövs det säkert någon form av institutionaliserad granskning att ett sådant förbud uppfylls. En granskare av granskaren alltså.

Annonser