Hanne Kjöller i god form i dagens DN. ”Rättssalen är inget rum för krisbearbetning” är rubriken. Det kan det dock vara. Däremot skall inte BROTTMÅLET vara rummet för krisbearbetning, som Kjöller framhåller.

Många andra verkar inte, till skillnad från Kjöller, insett vikten och betydelsen av privaträttens separata ansvarssystem. I min kommande bok om Kränknng, ute i september, skriver jag en del om dessa frågor.