Justitieministern beskriver regeringens nya hårdare tag-policy mot ”den organiserade brottsligheten”?* Hade det varit för ett och ett halvt år sedan hade detta sett mest positivt ut. Men nu blir man litet orolig, efter regeringens och alliansens debacle i FRA-frågan. För FRA-lagens stora kostnad är att i alla fall jag numer är orolig för hur pass väl lagstiftaren prövar sina förslags förenlighet med de grundläggande mänskliga rättigheterna, som de skyddas i Europakonventionen, främst.

FRA-lagens förenlighet med skyddet för privatlivet, art. 8 i konventionen, är osäker. Justitieministerns lista på åtgärder i dagens tidning är känsliga främst ur rättssäkerhetssynvinkel. Förslaget om att lättare kunna komma åt påstådda brottslingars egendom är en åtgärd som fordrar långtgående rättssäkerhetsgarantier, t.ex. Det är inte okej att brandskatta brottslingar. Ministerns förslag till fördjupad underrättelseverksamhet gör mig också nervös i ljuset av det ointresse för integritetsfrågor som visades upp i samband med FRA-debatten.

Sexhandeln står också högt upp på regeringens att göra-lista. Det är en prioritering som borde vara självklar men som inte alltid varit det. Asks debattartikel i DN är ett steg framåt i den rättspolitiska debatten. Metoderna för att åstadkomma målsättningarna riskerar dock att överskugga detta goda syfte. Avlyssning är en metod som framhålles. Återigen: Hur lyhörd är regeringen för integritetsskyddet? I fall av konkreta misstankar om trafficking bör dock avlyssning ofta vara självjklart motiverad. I övrigt är debattartikeln i DN på alla sätt hoppingivande.

I vilket fall: En sak som senare tids diskussion visat är att rättighetstanken och konkret europakonventionen bör spela en viktigare roll i svensk politik och främst lagstiftning. Alla lagförslag borde helt enkelt prövas mot en ärlig läsning av konventionen. ”Är detta förenlighet med rättigheterna i Europakonventionen?” borde frågas efter varje förslag. Riksdagsledamöterna behöver något slags rättighets-controllers för att motverka övertramp. Lagrådet försöker ju göra sitt men det behövs rättslig granskning tidigare.

 *Man blir litet fundersam. Vad är egentligen organiserad brottslighet i Sverige? Vi har väl en del narkotikaligor, kan man anta. Sådana är väl organiserade brottsliga associationer. Men är MC-klubbarna det, där en del medlemmar ibland begår brott? Är Pirate Bay ”organiserad brottslighet”? Är de med bidrag tidigare så förslaget trixande ungdomsförbunden organiserad brottslighet?